Dla kogo konkurs? – Podstawowe informacje
Zdjęcie - Dla kogo konkurs? – Podstawowe informacje
Data publikacji / 2019-10-14

WIEK
W konkursie mogą uczestniczyć skrzypkowie wszystkich narodowości, urodzeni w latach 1991-2006

PRESELEKCJE
Kandydaci są kwalifikowani do konkursu na podstawie zgłoszeń i nagrań ocenianych przez Jury Preselekcyjne, na którego czele stanie Augustin Dumay, przewodniczący Jury 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego. Zasady kwalifikowania kandydatów określa odrębny Regulamin Preselekcji.

TERMINY/MIEJSCA
Konkurs odbędzie się w dniach 9-21.10.2021 w trzech etapach otwartych dla publiczności. Wszystkie przesłuchania odbywają się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 1. Po zakończeniu rywalizacji konkursowej odbędą się:

  • 22.10.2021 - Gala i Koncert Laureatów Poznan, Aula UAM
  • 24.10.2021 - II Koncert Laureatów w Warszawie

NAGRODY
W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe, które mają status regulaminowych. Łączna pula nagród regulaminowych - 115 000 euro brutto.Zdobywca I nagrody otrzyma 50 000 euro brutto. Wszystkie nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu w wysokości 10%. (podatek odprowadza organizator konkursu). O ostatecznym podziale nagród decyduje Jury.

PIANIŚCI/ORKIESTRY
Kandydat może przyjechać na konkurs z własnym pianistą. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem pianisty. Organizator zapewni zakwaterowanie dla pianisty, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez uczestnika do Biura Konkursu. Organizator zapewnia i opłaca doświadczonych pianistów konkursowych tym uczestnikom, którzy zgłoszą zapotrzebowanie na pianistę w formularzu zgłoszeniowym. W II etapie konkursu uczestnicy wystąpią z towarzyszeniem orkiestry kameralnej, w III etapie z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej.

ZAKWATEROWANIE, PODRÓŻ
Organizator nie zwracają kosztów podróży uczestnikom i pianistom.Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z obecnością osób towarzyszących. Organizator zapewnia uczestnikom konkursu i ich pianistom bezpłatne zakwaterowanie w hotelu konkursowym (ze śniadaniem) w centrum Poznania, na czas ich czynnego udziału w konkursie.

UBEZPIECZENIA I INNE DOKUMENTY
Uczestnicy i ich pianiści mają obowiązek samodzielnego ubezpieczenia siebie i instrumentów na czas trwania Konkursu.Jeśli uczestnik posiada instrument zabytkowy (wiek ponad 55 lat), zobowiązany jest zgłosić jego wwiezienie do Polski władzom celnym, przy przekraczaniu granicy kraju.Jeśli uczestnik gra na wypożyczonym instrumencie o dużej wartości, powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający prawo do jego użytkowania.

PEŁNY TEKST REGULAMINU KONKURSU w zakładce DO POBRANIA.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem konkursu.