ORGANIZATOR KONKURSU
współorganizacja i współfinansowanie

14. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego oraz 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

współfinansowanie

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego

partnerzy
patroni medialni
współpraca redakcyjna
Organizator serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom i firmom za wspieranie Towarzystwa i Konkursu we wszelkich działaniach na przestrzeni ostatnich lat