Dziś wybieramy muzyczny świat jutra
Zdjęcie - aula-6329b97d7ff9f7.16045130.png
Data publikacji / 2019-10-25

… oto główna myśl i przesłanie dla konkursów instrumentalnych w XXI wieku według Augustina Dumay, przewodniczącego Jury edycji 2022 roku. Celem organizacji konkursów powinno być odkrycie prawdziwych muzyków, opowiadających wspaniałe historie za sprawą swego instrumentu.

Tylko w ten sposób mamy szansę pozyskać zainteresowania i życzliwości czołowych przedstawicieli opinii publicznej, renomowanych dyrygentów, dyrektorów artystycznych wielkich orkiestr oraz organizatorów festiwali i znaczących muzyków na arenie międzynarodowej. Konkursy nie powinny pozostawać dłużej wyścigami po trofea, odbywanymi pod okiem rywalizujących ze sobą profesorów; powinny za to odkrywać prawdziwe talenty i pomóc rozwinąć młodym artystom międzynarodową karierę. Zadaniem organizatorów i jury jest zadbać o sprawczą skuteczność konkursu po jego zakończeniu. Według Augustina Dumay, który nazwał Henryka Wieniawskiego "Chopinem skrzypiec", jego twórczość zasługuje na to, by poznali ją nie tylko skrzypkowie.

Więcej na ten temat w wywiadzie z Przewodniczącym Jury: